Preview Mode Links will not work in preview mode

FOKCAST


Lekker zeuren via Skype of in de kelder van comedy cafe The Joker met Fokke van der Meulen

Jun 17, 2020

Deze FOKCAST is ook te bekijken op YouTube.

datum: vrijdag 12 juni 2020
gast: Begijn Le Bleu

We spreken Begijn via Skype over zijn nieuwe boek: Fwiet! Fwiet!, over zijn oude voorstellingen en over standbeelden.