Preview Mode Links will not work in preview mode

FOKCAST


Lekker zeuren via Skype of in de kelder van comedy cafe The Joker met Fokke van der Meulen

May 30, 2021

datum: 30 mei 2021
gast: Xander De Rycke

Op 30 mei kwam de nieuwe special van Bo Burnham op Netflix. Die in zijn eentje in een kamer opgenomen show: Inside kwam nogal binnen bij Xander.