Preview Mode Links will not work in preview mode

FOKCAST


Lekker zeuren via Skype of in de kelder van comedy cafe The Joker met Fokke van der Meulen

Jun 27, 2021

datum: 22 april 2021 en 22 juni 2021
gasten: Johan Terryn en Steven (Lectrr) Degryse

Johan Terryn schreef het boek: Het Uur Blauw en Lectrr schreef: Ondanks De Ondergang. We spreken met de heren over hun boek en andere zaken...