Preview Mode Links will not work in preview mode

FOKCAST


Lekker zeuren via Skype of in de kelder van comedy cafe The Joker met Fokke van der Meulen

Jul 30, 2021

datum: 25 juli 2021

gast: Nigel Williams

Een fijn weerzien met een van de grondleggers van de Vlaamse stand-up comedy. We bespreken zijn carrière en de stand van zaken in de (comedy) wereld.