Preview Mode Links will not work in preview mode

FOKCAST


Lekker zeuren via Skype of in de kelder van comedy cafe The Joker met Fokke van der Meulen

Nov 9, 2016

Zondag 6 november.

Gast: Christophe Stienlet.

We praten met de afgeschoven ex-Bartje over zijn bezigheden: politiek, impro, star wars en depeche mode.