Preview Mode Links will not work in preview mode

FOKCAST


Lekker zeuren via Skype of in de kelder van comedy cafe The Joker met Fokke van der Meulen

Sep 7, 2023

datum: zondag 20 augustus 2023

gast: Han "Coucke" Solo

Een fijn weerzien met Han Coucke AKA Han Solo. We hebben het over zijn voorstelling Retro, over een verkiezingsshow en over de geur van ongewassen zijn korte broek.