Preview Mode Links will not work in preview mode

FOKCAST


Lekker zeuren via Skype of in de kelder van comedy cafe The Joker met Fokke van der Meulen

Mar 28, 2017

woensdag 22 maart

gasten: Soe Nsuki, Ariane Van Hasselt, Alex Agnew, Katrijn Van Bouwel, Alyssa Gonzalez

Het was druk in de kelder van The Joker met 4 vrouwen en een drama queen. Geen idee waar het allemaal over ging want er was iemand te druk met het opeten van de koekjes die Ariane had gemaakt.