Preview Mode Links will not work in preview mode

FOKCAST


Lekker zeuren via Skype of in de kelder van comedy cafe The Joker met Fokke van der Meulen

Aug 8, 2017

donderdag 27 juli

gast: Alex Agnew.

Een lekker lang gesprek over terug comedy doen, 80s muziek invloeden, helden die fout zijn en waardig oud worden! plus #filmsmetkak